Toekomstwaarde

categorie: architectuur & Bouw stedenbouw & supervisie
trefwoorden: , ,

De toekomstwaarde van een gebouw wordt vaak op één moment bepaald maar is het resultaat van vele aspecten die elk kunnen veranderen. Verandering van de technische en esthetische staat, verandering in gebruik en omgeving én veranderingen in de maatschappij zijn allen van invloed op de toekomstwaarde van een gebouw. Waar ruimtelijke én maatschappelijke veranderingen samenkomen kan daarom ook het inzicht in de toekomstwaarde van gebouwen in korte tijd veranderen. Dan ontstaat een kans om toekomstige gebruikers invloed te laten uitoefenen. Zo kunnen bestaande en nieuwe identiteiten worden verbonden en wordt ruimte gelaten voor  ‘het onverwachte’.

Flexibiliteit en identiteit

De economische crisis dwingt ons meer vraaggestuurd te ontwikkelen. Dat kan door de ‘markt’ te analyseren. Maar de markt zelf verandert doorlopend en steeds sneller. De mobiliteit neemt alsmaar sneller toe, de manier van werken verandert en wordt minder plaatsgebonden. In reactie daarop worden de eisen aan ‘de kwaliteit’ van de woon- en werkplek steeds groter. Dat vergroot het belang van flexibiliteit en identiteit in plannen en strategie.

Het onverwachte

Elk gebouw kan rationeel en emotioneel worden geïnventariseerd op allerlei aspecten. De integrale optelsom van aspecten bepaalt dan de toekomstwaarde op dát moment. Maar onverwachte initiatieven kunnen alles veranderen. Gebruik van een bunker als muziek-oefenruimte, van een loods als buurtwerkplaats of van een leegstaande hangar door een theatergroep  kan de economische dwarsverbanden, de verbondenheid van gebruikers met de plek en de identiteit van een nieuwe wijk enorm vergroten.

Invloed en verbondenheid

De identiteit van een gebied wordt bepaald door haar geschiedenis, het samenspel van gebouwen en landschap en haar gebruikers. Met de komst van nieuwe functies en gebruikers zal de identiteit van een gebied veranderen. De mate van invloed die mensen kunnen en willen uitoefenen op hun omgeving kan de verbondenheid met een plek en de identiteitsvorming daarmee sterk vergroten.

Aantrekkelijkheid van een gebied

Bij (her)ontwikkeling van een gebied kan daarom de invloed van toekomstige gebruikers op herbestemming van gebouwen een toegevoegde waarde zijn voor de vorming van een nieuwe identiteit en voor de verbondenheid met de plek. Een strategie in tijd, om ruimte te reserveren voor ‘het onverwachte’ en een strategie voor het betrekken van toekomstige gebruikers bij beslissingen over hergebruik en functiebestemming kan de aantrekkelijkheid van een ontwikkeling vergroten omdat de beslissing en maatregelen tot hergebruik beter zijn afgestemd op de wensen van de eindgebruiker.

Share

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *