De Koningin op bezoek

categorie: groen & water
trefwoorden: , , , , , ,

De waarde van een stad zit in haar openbare ruimte

De openbare ruimte is het vitale orgaan van een stad. Daar vindt de bedrijvigheid, vervoer en transport plaats, daar komen bewoners elkaar tegen, daar wordt het nieuws uitgewisseld en daarmee presenteert een stad zich aan haar bezoekers.

Maar regelmatig valt bij gemeenten een integrale aanpak en samenhangende uitstraling ver te zoeken. Dit komt soms omdat er nog niet over is nagedacht. Maar vaak zit het probleem hem ook in het ontbreken van een goede samenwerking, communicatie en afstemming tussen ontwerpende, uitvoerende en beherende afdelingen van een gemeente.

De openbare ruimte wordt betaald van belastinggeld. Vóór iedereen dóór iedereen dus. Bewoners mogen daarom verwachten dat hun gemeente dit namens hen op een zorgvuldige, efficiënte en duurzame manier verzorgt. Zodanig dat de middelen optimaal worden benut. En zodanig dat de openbare ruimte uitstekend bruikbaar is voor iedereen. Want de echte waarde van een stad zit in haar openbare ruimte.

Duurzaamheid, bruikbaarheid en schoonheid

Maar het gaat om meer dan duurzaamheid en bruikbaarheid! Het gaat ook om schoonheid. Een stad ontleent haar imago voor een belangrijk deel aan haar openbare ruimte. Een stad wordt door bewoners en bezoekers vooral ervaren in beelden. Beelden bestaan uit de samenhang tussen gebouwen én de inrichting van de openbare ruimte.

Het wordt voor gemeenten steeds belangrijker een aantrekkelijke verblijfplaats te zijn voor zowel bewoners als bezoekers. Een verblijfplaats die zich qua uitstraling en beleving onderscheidt van andere gemeenten. Waarmee een gemeente, kortom, kan concurreren. Alleen waar openbare ruimte en bebouwing elkaar versterken ontstaat synergie tussen planning, geld, ontwerp én duurzaamheid.

Boven én onder de grond even belangrijk.

Wat je ziet is niet alles. Onder de grond gaat een wereld schuil van kabels en leidingen, riolering, drainage. Er bevindt zich net zoveel openbare ruimte boven als onder de grond zou je kunnen zeggen. Ondergrondse en bovengrondse functies zijn beiden dus even cruciaal voor het goed functioneren van de stad ook al zie je alleen het bovengrondse deel.

De ondergrondse functies en de bovengrondse inrichting staan niet op zichzelf maar hebben veel met elkaar te maken. Waar kabels en leidingen in de grond liggen, kunnen geen bomen wortelen. Waar regenwater moet worden afgevoerd zijn straatkolken nodig, om slechts enkele voorbeelden te noemen.

Naar een integrale aanpak!

Het gaat er dus om in planning, financiën en uitvoering boven- en ondergronds te verenigen en hier goede afspraken over te maken. Zodat de openbare ruimte ondergronds duurzaam is en functioneel. En bovengronds duurzaam, bruikbaar en mooi. Goede afspraken tussen uitvoerende, beherende en ontwerpende afdelingen van een gemeente zijn daarom cruciaal. Ontwerpers moeten een visie hebben op de openbare ruimte in een stad en rekening houden met technische en beheerseisen. Uitvoering moet begrip hebben voor de input van ontwerpers en rekening houden met beheeraspecten. En beheer moet op zoek naar een goed evenwicht tussen beheerskosten en ontwerpwensen.

Alleen goede afspraken en een uitstekende samenwerking tussen deze drie zorgt voor synergie, een meerwaarde, de X-factor. Pas dan krijg je met Koninginnedag de koningin op bezoek!

Share

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *