Water: bron van verbinding!

categorie: groen & water
trefwoorden: , , ,

Gisteren mocht ik als atelierleider een van de workshops op het wateratelier begeleiden. Door DHV, het NIROV en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn waterexperts en ontwerpers samengebracht. Want alhoewel alle kennis over wateroplossingen al beschikbaar is worden er nog te weinig oplossingen toegepast. Hoe kan dat? De conclusie was even eenvoudig als voor de hand liggend: werk vroegtijdig samen en inspireer je (bestuurlijke) omgeving!

Water is leuk!

Waar beleid vroeger was gericht op het zo snel mogelijk afvoeren van water uit de stedelijke omgeving gaat het sinds een jaar of twintig juist om het zoveel mogelijk bufferen en vasthouden. Dit voorkomt grote pieken in de benodigde afvoercapaciteit en daarmee de risico’s op overstromingen. Logisch vervolg hiervan is het denken over hoe we dit water dan zo goed mogelijk kunnen benutten. De laatste jaren is met name door ontwerpers ontdekt dat water ook leuk kan zijn.

Moestuindaken

Zo kan met een groen dak bijvoorbeeld tot 90% van het regenwater op het dak worden vastgehouden. Waarom liggen de woningen in Nederland dan nog niet vol met moestuindaken? Drijvende woningen zijn een uitstekende manier om veilig buitendijks te bouwen. Waarom gebeurt dit nog niet massaal? Verdiepte pleinen of verdiepte skate pools in de stedelijke ruimte kunnen dienen als waterbuffer tijdens hevige regenval in plaats van dure ondergrondse waterbergingen waar niemand van geniet. De speel- of skatefunctie verandert zo in een waterplein. Waarom zien we dit nog zo weinig? Dit zijn slechts enkele voorbeelden die tijdens het atelier de revue passeerden.

Verloren kansen

Water wordt wel steeds meer onderdeel van de inrichting van een gebied. Maar de verbinding tussen ontwerpers en waterexperts wordt vaak pas laat in het ontwerpproces gemaakt. Hier gaan kansen verloren. Kansen op synergie, een integrale aanpak van problematiek van wateroverlast en nuttige en leuke toepassingen van water die meerwaarde kunnen geven aan een ontwerp.

Inspireer!

Ontwerpers zijn al veelal bekend met de diverse technieken en mogelijkheden, zo bleek tijdens het atelier. Waar het nogal eens aan schort is organiserend vermogen van ontwerpers en techneuten om hun kennis en ideeën concreet te maken en ‘aan de man’ te brengen. Dit terwijl water een onuitputtelijke bron blijkt van verbinding. Het stroomt, het leeft en spreekt tot de verbeelding. Ontwerpers en techneuten: inspireer daarmee je (bestuurlijke) omgeving! Zoek vroegtijdig naar (keten)samenwerking met techneuten en bedrijven, maak daarbij gebruik van imagokansen en desnoods van de ‘sense of urgency’ als deze zich voordoet bij de eerstvolgende grote overstroming..

Share

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *