Naar de tuin!

schetsopleggingconstructieoplevering

De vraag

Een trap naar de achtertuin van een dijkwoning in Rotterdam is aan vervanging toe. De bewoner vraagt Maarten van der Velde een nieuwe trap te ontwerpen.

Verrot en verroest

Nadere inspectie leert dat de houten treden en de trapboom compleet zijn verrot, het betonnen bordes roestig wapeningsstaal vertoont, de eronder gelegen latei is doorgeroest en het eronder gelegen kozijn van de deur naar het souterrain is aangetast, waardoor de deur alleen nog met een flinke schop van binnenuit is te openen.

Prettig en veilig

Door het hoogteverschil tussen tuin en woning is de trap essentieel voor een prettig gebruik van de tuin. De achterdeur blijft nu dicht ’s zomers omdat de trap onveilig is. De bewoners bereiken de tuin via een trap naar het souterrain en de buitendeur daarvan. Het is dus van belang een veilige en prettig begaanbare trap te maken waar je bij wijze van spreken blindelings op en af loopt.

Staal en hout

Besloten wordt een staalconstructie als uitgangspunt te nemen en de treden en leuning uit te voeren in de houtsoort die ook voor het hekwerk rond de tuin is gebruikt. De staalconstructie wordt iets hoger en slanker uitgevoerd dan het beton. Hierdoor is de afstap vanuit de achterdeur iets kleiner en stoot je je hoofd niet meer als je naar het souterrain loopt. Door de lengte van de trap iets te vergroten wordt de trap iets luier. Hierdoor kun je ook veilig met een dienblad in je handen naar beneden en is de trap veel prettiger te nemen.

Restauratietruc

De latei wordt vervangen door een metselaar, die ook de rollaag hersteld. Met een mengsel van zoutzuur en grafiet worden de stenen kunstmatig verouderd waardoor de rollaag nagenoeg dezelfde kleur krijgt als het oorspronkelijk metselwerk: een restauratietrucje. Het kozijn en de souterraindeur worden hersteld door een timmerman. De staalconstructie wordt prefab gemaakt, zwaar verzinkt en gemonteerd door de staalbouwer aan de gevel. De houten treden voor trap en bordes worden op maat besteld bij een houthandel en ‘blind’ vanaf de onderzijde bevestigd. De treden worden op een rubber oplegging gelegd wat resonantie of gedreun in het huis bij het lopen op de trap voorkomt. Het aanvankelijke plan is een transparante slijtlaag op de treden aan te brengen in verband met mogelijke gladheid maar er wordt besloten dit eventueel later te doen mocht dit nodig zijn.

De deur staat weer open!

Ook aan een ogenschijnlijk eenvoudig en klein project als een trap valt een hoop eer te behalen: de trap functioneert naar volle tevredenheid. Na een half jaar is ie nog geheel niet glad. De tuin wordt veel meer gebruikt dan voorheen en de achterdeur staat weer de hele dag open.

Share