Exclusief.. op het perron!

winkels op het perroncafe en kantoren aan het perronperron aan kantorenparkperron met lobby

Om de concurrentiepositie van de Randstad te versterken en de verwachte groei in goede banen te leiden zal de status van het reizen per openbaar vervoer moeten worden verhoogd. Het openbaar vervoer moet een beleving gaan bieden waar de automobilist jaloers op wordt! Dat begint op het perron.

beleving

‘De laatste 10 jaar is het aantal reizigerskilometers gelijk gebleven terwijl het aanbod met 9% is gestegen’ (bron: KIM). Dit ondanks inspanningen het openbaar vervoer frequenter, comfortabeler en herkenbaarder te maken en stations beter te verbinden met de omgeving. Het lijkt er steeds meer op dat bij al deze inspanningen het vergroten van de beleving op de belangrijkste wachtplek, het perron, stelselmatig over het hoofd wordt gezien.

sleutel

Het bekorten van het `gevoel te moeten wachten’ en het verbeteren van het veiligheidsgevoel op perrons is de sleutel tot het vergroten van het openbaar vervoer gebruik, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Het moet, kortom leuker, levendiger en aantrekkelijker worden op het perron.

buurtgerelateerd

Dit onderzoek bestudeert de mogelijkheden (tijdelijke) ruimtelijke functies en voorzieningen direct op of aan perrons te plaatsen. Hierbij wordt ook gekeken naar buurtgerelateerde functies, zoals werkplekken, voorzieningen, winkels, ateliers, werkplaatsen, oefenruimtes, etc. Het onderzoek moet leiden tot ideeën en een aanpak die direct concreet kan worden toegepast op kleinere en middelgrote stations in de Randstad.

Voor het schrijven van het definitieve onderzoeksplan is in mei 2011 een startsubsidie toegekend door het Stimuleringsfonds Architectuur.

van dienstingang tot etalage

Door de levendigheid op perrons met functies voor en door de buurt te vergroten kan het ‘gevoel van wachten’ worden bekort, het gevoel van veiligheid worden vergroot, en kunnen stations hun status verhogen van `dienstingang’ tot ‘etalage van de buurt’. Zo worden stations levendige, leuke en representatieve schakels tussen de buurt en de wereld!

Share