500 woningen en een zwembad

frontjeDen-Haag-en-de-Randstadeconomische-centragroene-randenrelatie-met-omgevingidentiteithokjes-of-win-winzwembad-intensivering

Taskforce woningbouw

Vóór 2010 wil de gemeente Den Haag 16.200 nieuwe woningen hebben opgeleverd om de achterstanden in de woningbouwproductie weg te werken. Hiervoor heeft de gemeente in 2005 een ‘taskforce woningbouw’ in het leven geroepen. 500 woningen hiervan moeten worden gerealiseerd in deelplan 20 te Ypenburg samen met een wedstrijdzwembad. ING heeft een besloten prijsvraag gewonnen en mag de locatie gaan ontwikkelen volgens het concessiemodel. De afdeling OCW van de gemeente Den Haag is opdrachtgever van het wedstrijdzwembad, waarvoor het ontwerp Europees zal worden aanbesteed.

Stedenbouwkundige opgave en randvoorwaarden

De gemeente Den Haag vraagt Maarten van der Velde eind 2006 voor deze locatie de stedenbouwkundige opgave en de daaruit volgende stedenbouwkundige randvoorwaarden op te stellen en de ontwikkeling van de locatie te begeleiden.

Enclave van hoge dichtheid

Deelplan 20 hoort nergens bij. Het ligt tussen de stedenbouwkundige woningbouweenheid ‘Singels’ in Ypenburg en het toekomstige bedrijventerrein in de A12-Zone. De locatie ligt direct aan een plas. De opgave 500 woningen te bouwen op deze locatie betekent een voor Ypenburg ongekend hoge dichtheid van 100 woningen per hectare.

Het hier ook nog te bouwen wedstrijdzwembad dwingt een relatie af tussen woningbouw en zwembad.

Drie open vragen als toetscriteria

Door de manier van ontwikkelen en het schaarse ruimtegebruik zijn slecht enkele randvoorwaarden mbt ruimtegebruik, bereikbaarheid en rooilijnen gesteld. Verder zijn een drietal open vragen geformuleerd die de kern van de stedenbouwkundige opgave weergeven:

– wat wordt de identiteit van deelplan 20?

– wat wordt de relatie met haar omgeving gezien het ten opzichte van deze omgeving zeer afwijkende programma én de toekomstige ontwik­kelingen in de Vliet/A12 zone?

– hoe gaat het zwembad stedenbouwkundig tot een eenheid worden verenigd met woningbouw in hoge dichtheid?

Deze drie ontwerpvragen vormden tevens de belangrijkste toetscriteria. Zowel het stedenbouwkundig ontwerp als de architectonische uitwer­king van woningen én zwembad moesten hierop een helder antwoord moeten geven.

Bemiddeling en jurering

Maarten van der Velde heeft tot juli 2008 de verdere uitwerking begeleid. Bemiddeling tussen OCW en ING over de precieze verdeling van de ruimte voor zwembad en woningbouw heeft geleid tot een voor beide partijen aanvaardbare verdeling. Maarten van der Velde heeft de Europese aanbesteding door OCW stedenbouwkundig begeleid en deelgenomen in de jury om de definitieve keuze te bepalen.

Identiteit door samenhang

Drie essentiële vragen en een intensieve begeleiding hebben geleid tot de beslissing het wedtrijdzwembad te combineren met een woontoren, het parkeren uit het zicht van de openbare ruimte te houden en de stedenbouwkundige uitzonderingspositie te verbeelden met een grote mate van architectonische en stedenbouwkundige samenhang door vorm en materialisering. Zo ontstaat hier een unieke stedenbouwkundige identiteit in grote samenhang!

Share