Kasten van huizen

kasten van huizenanalysekavelopzetduurzaam-bouwen

Vrije kavels in Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen wil de differentiatie in de Vlaardingse woningvoorraad vergroten. Onderdeel hiervan is het uitgeven van meer vrije kavels. De gemeente heeft hier al een aantal positieve ervaringen mee en ontdekt dat hier een markt voor is. De gemeenten wil nu een zestal vrije kavels uitgeven aan de rand van het wijkpark in de wijk Holy.

Visie en stedenbouwkundige randvoorwaarden

De gemeente Vlaardingen vraagt Maarten van der Velde hierover een visie en de daaruit volgende stedenbouwkundige randvoorwaarden op te stellen voor de ontwikkeling van deze vrije kavels.

Op de grens van twee werelden

De lokatie ligt op de grens van een jaren ’60 flatwijk en een jaren ’80 woonerfbuurt. Twee ogenschijnlijk totaal verschillende werelden. Beide werelden vertonen echter weinig samenhang met hun omgeving en zijn qua materialisering en kleur nogal flets en drukken een sfeer uit van ‘koel’, ‘afstandelijk’, ‘gesloten’, ‘kunstmatig’, ‘flets’ en ‘alleen’. Positief is dat de buurt is doorspekt met een ruim opgezette, inmiddels volwassen groenstructuur. Hoe moeten de vrije kavels zich gaan verhouden tot deze situatie?

Extravert plan

Het plan ‘Kasten van huizen’ streeft naar een contrast met de anonieme, in zichzelf gekeerde sfeer: het bebouwen van een vrij kavel is immers dé manier om je individuele identiteit te etaleren. Maar door de samenhangende ligging en oriëntatie op het park is ook een collectieve identiteit hier op zijn plaats om zo een stevige parkrand te krijgen en kakofonie te voorkomen.

Individuele expressie en collectieve identiteit

De  kavelopzet met een verplichte rooilijn en een minimale breedte en hoogte van de woningen garanderen een collectief front aan de openbare ruimte. De woningdiepte kan variëren afhankelijk van de gewenste kubieke meters. Door het situeren van een woon-of eetkamer aan de straat en een minimale hoeveelheid ramen ontstaat er een krachtige relatie met de openbare ruimte. Een keuze uit een palet van materialen garandeert individuele expressie én een krachtige samenhang en gezamenlijke identiteit.

Identiteit

Met deze minimale regels moeten de woningen een sfeer gaan uitdrukken van ‘warmte’, ‘betrokkenheid’, ‘openheid’, ‘natuurlijk’ en ‘samen’. Want de identiteit van een woning wordt bepaald door haar eigen uitstraling én haar relatie met de omgeving!

Share