Publicatie Atlas Ypenburg

frontjeYpenburg overzichtdeelplan 10 planpropositiedeelplan 10 segmentverdelingdeelplan 10 gerealiseerddeelplan 10 architectenvoorzieningenvoorzieningenkaart

Best gewaardeerde Vinexlokatie

Ypenburg is met 11.500 woningen een van de grotere Nederlandse Vinex lokaties. Bovendien wordt de ontwikkeling uitstekend gewaardeerd. Van de genoemde Vinexlocaties in de Canon Ruimtelijke Ordening Nederland wordt Ypenburg als beste gewaardeerd door het publiek. De locatie ligt tussen de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Den Haag.

Tussenstand Ypenburg in ontwikkeling

Maarten van der Velde heeft, met medewerking van Marlies de Vries namens het Projectbureau Ypenburg in 2004 voor heel Ypenburg de tussenstand in kaart gebracht: Atlas Ypenburg. Op dat moment waren 7000 woningen opgeleverd, waren er 1000 in aanbouw en bevond de ontwikkeling van nog eens 1400 woningen zich in een vergevorderd stadium van ontwikkeling.

Deelplannen gedocumenteerd

Voor het op dat moment gerealiseerde deel van Ypenburg is gedocumenteerd wat de oorspronkelijke plannen waren, wat er van geworden is, welke architecten en ontwikkelaars er actief zijn geweest en waar er sprake is van welke dichtheid, woningaantallen en segmentverdeling. Foto’s van hetgeen al gerealiseerd is maken dit deel compleet.

Overzichtskaarten per thema

Bovendien zijn voorin een aantal overzichtkaarten opgenomen die de wegenstructuur, het openbaar vervoer, het water en groen, de waterhuishouding en de kunstwerken en de diverse voorzieningen zijn geanalyseerd.

Grondgebruiktabel

De grondgebruiktabel achterin geeft een schat aan informatie over gemiddelde dichtheden van deelplannen, velden en heel Ypenburg als het gaat om de hoeveelheid en het percentage uitgegeven grond voor woningen, verharding, groen, water, bedrijven en voorzieningen.

Een atlas om van te leren

Atlas Ypenburg is met groot enthousiasme en dankbaarheid ontvangen door alle bureaus die bij de ontwikkeling van Ypenburg betrokken zijn geweest. De grondgebruiktabel is, samen met de verschillende in beeld gebrachte woonsferen, een uitstekend referentie middel voor plannenmakers. Achterin de Atlas is een wandelkaart met routes opgenomen. Zo kunnen we al wandelend met de atlas in de hand van de ontwikkeling van Ypenburg leren!

Share