Supervisie Nieuw-Oost, Noordwijk

vogelvluchtverkavelingsstudieproefverkaveling Offem Zuidbouwblokken montageimpressie straatbeelddorp in het landschapvariaties in dichtheiddichtheid N'wijk-Binnensport & rondje Noordwijk

Integrale Ruimtelijke Visie Nieuw Oost

De gemeente Noordwijk wil 2000 nieuwe woningen en voorzieningen bouwen aan de oostzijde van Noordwijk: Nieuw-Oost, een gebied van 220 hectare. In 2008 heeft Maarten van der Velde hiervoor de Integrale Ruimtelijke Visie Nieuw Oost opgesteld. Deze visie is goedgekeurd in de gemeenteraad in september 2009.

Kwaliteitsbewaking

De gemeente Noordwijk vraagt Maarten van der Velde aansluitend de supervisie te voeren over de verdere uitwerking en deel te nemen in de projectgroep. De supervisor heeft de taak de in de Integrale Ruimtelijke visie Nieuw Oost gestelde ambities en kwaliteit tijdens het verdere ontwerpproces van stedenbouw en architectuur te bewaken.

Uitvraag

De voorbereidingen voor het doen van de uitvraag moeten in gang worden gezet. Hoe gaan we de uitvraag insteken? Wat zijn de precieze randvoorwaarden? Hoe verhoudt de uitvraag voor het verkavelingsplan zich tot het landschapsplan? Wie gaat de openbare ruimte ontwerpen? Hoe stellen we het commitment van de gemeentelijke organisatie zeker? Strategische vragen die stuk voor stuk van grote invloed kunnen zijn op het verdere proces en de kwaliteit.

Verdichtingsstudie

Tijdens de vaststelling van de integrale ruimtelijke visie Nieuw Oost in de gemeenteraad wordt er afgesproken te onderzoeken of er in Offem-Zuid meer woningen kunnen worden gebouwd dan in de visie is vermeld. Dit leidt tot de vraag naar een verdichtingsstudie.

Multidisciplinair

Hoe kunnen er meer woningen elders in het plan worden geplaatst? Wat betekent dit voor de sfeer in het plan? Hoe verhoudt de nieuwe dichtheid zich tot andere wijken in Noordwijk? Welke consequenties heeft dit voor de woningsegmentverdeling in het plan? Hoe hangt dit samen met de parkeeroplossingen? En natuurlijk: wat betekent dit voor de opbrengsten? Deze aspecten worden in een multidisciplinair team onderzocht.

Duurzame stedenbouw

Daarnaast heeft Noordwijk besloten dat Nieuw-Oost de eerste Noordwijkse wijk zal worden die zal worden ontwikkeld volgens de principes van duurzame stedenbouw. Dit moet nog wel concreet worden gemaakt in een uitvoeringsprogramma. hierin moeten keuzes worden gemaakt welke maatregelen in Nieuw-Oost het best op hun plaats zijn. Ook moet glashelder worden wie wanneer hoeveel gaat investeren en hoe diegene zijn of haar geld terugverdiend. Wat is het terugverdienmodel en de terugverdientijd?

Ambitiemodellen

Hiertoe wordt in samenwerking met de afdeling ruimtelijke ordening en de milieudienst Holland-Rijnland gezocht naar verschillende varianten en ambitie-modellen en wat in welk stadium handig is om verder uit te zoeken. Voorop staat dat de gemeente een helder beeld heeft van de mogelijkheden en van wat ze wil om klaar te zijn op het moment dat projectontwikkelaars aan tafel schuiven en er concrete afspraken moeten worden gemaakt.

Het rondje Noordwijk

Tot slot moet worden geïnventariseerd hoe huidige of in de toekomst groeiende sportverenigingen in de gemeente kunnen groeien of, als ze willen of moeten verhuizen, waar ze mogelijk in Nieuw-Oost een nieuwe plek kunnen krijgen aan ‘Het rondje Noordwijk’. Het is van ruimtelijk-strategisch belang in een vroeg stadium te bekijken wat de ruimtelijke mogelijkheden zijn om te voorkomen dat toewijzing aan één sportvereniging de komst van een ander uitsluit.

Share