BUURbook

gratis-ideen-minder-inspraaknetwerk-van-bewoners-en-professionalsmeerwaardecreatie

Bewoners schakelen steeds vaker sociale media in om gemeenten te laten weten wat ze willen. Gemeenten doen omgekeerd hetzelfde om de actuele vraag uit de samenleving boven tafel te krijgen. Dit lijkt ideaal op elkaar aan te sluiten. Maar omdat de timing, de probleemdefinitie en de kennis van bewoners en professionals meestal verschilt is er vaak sprake van onbegrip, wantrouwen en irritatie. BUURbook lost dat op!

Onafhankelijk platform

BUURbook is een onafhankelijk internetplatform waarmee bewoners en kleine ondernemers meer invloed krijgen op hun buurt door slim gebruik te maken van de kracht van sociale media. Ook kunnen professionele partijen in een vroeg stadium hun ideeën kenbaar maken om te ontdekken wat bewoners er van vinden. Zo kan van begin af aan gezamenlijk opgetrokken worden bij de uitvoering van nieuwe ideeën en projecten.

Zelforganisatie

BUURbook maakt het bewoners gemakkelijk op de hoogte te blijven van plannen en initiatieven in de buurt. Nieuwe plannen verschijnen op een kaart en er kan naar wens een emailalert worden ingesteld. Zo is het eenvoudig op de hoogte te blijven van veranderingen in je buurt, hierop te reageren of hierover te discussiëren. Ook wordt het met BUURbook gemakkelijk om zelf een initiatief te nemen en je met je buurtgenoten te organiseren. Zo stimuleert BUURbook zelforganisatie onder bewoners én wordt het duidelijk wat het draagvlak is voor een initiatief.

Marktplaats

Omdat op BUURbook transparant zichtbaar is wat bewoners wensen en vinden en omdat bewoners met elkaar in discussie gaan wordt geleidelijk duidelijk wat de gemeenschappelijke vraag is in een buurt. Professionals kunnen hun plannen hierop afstemmen of aanpassen of met alternatieven komen en deelnemen aan discussies. Zo ontstaat als het ware een marktplaats voor vraag en aanbod in gebiedsontwikkeling. BUURbook zorgt er voor dat het aanbod van professionals beter aansluit bij de werkelijke vraag uit de buurt.

Invloed en leefbaarheid

Juist omdat de ideale leefomgeving voor iedereen anders is, is het voor bewoners belangrijk dat zij hier invloed op kunnen uitoefenen. Meer invloed op je leefomgeving vergroot het gevoel van leefbaarheid. BUURbook zorgt er zo voor dat mensen meer betrokken zijn bij hun omgeving én elkaar beter leren kennen.

In ontwikkeling

BUURbook maakt gebruik van de resultaten uit het onderzoek puberen en loslaten, maakt gebruik van de praktijkkennis opgedaan in het succesvolle bewonersinitiatief Wollefoppengroen en borduurt voort op het eerdere onderzoeksvoorstel Free2Plan wat in 2011 is gefinancierd door het stimuleringsfonds voor architectuur. BUURbook is inmiddels online! Als je mee wilt denken of hiervan gebruik wil maken als bewoner, winkelier of vrijwilliger bij een bewonersorganisatie, hetzij als professional bij een gemeente, woningcorporatie of projectontwikkelaar: neem dan contact op.

 

Share