Stationslokatie Ypenburg

frontjeoprijlaan naar Den Haagstedelijke knoopsamenhangopenbare oeversbouwregelsmaquette Mecanoomodellen VMV architectenafstemming

75.000m2 kantoren

De gemeente Den Haag wil op termijn zo’n 75.000m2 kantoren bouwen rondom station Ypenburg, de stationslokatie van Den Haags 8ste stadsdeel ypenburg-Leidschenveen. Deze lokatie ligt ingeklemd tussen het spoor, de A12, de ‘Plas van Reef’ en een woonwijk.

Visie

De gemeente Den Haag vraagt Maarten van der Velde in 2007 de ontwikkeling van de stationslokatie Ypenburg namens de gemeente stedenbouwkundig te begeleiden. De stedenbouwkundige uitwerking van deze visie zal door twee bureaus worden verricht. Het is de bedoeling dat er heldere randvoorwaarden worden opgesteld op basis van de door Maarten van der Velde geschreven visie.

Ontwerpvragen

Hoe creëren we hier een prettige werkplek wordt voor het kantoorpersoneel? Hoe onderscheidt deze ontwikkeling zich van de overige kantoorlocaties aan de A12? Hoe minimaliseren we de geluidoverlast voor de woonwijk? Wat betekent deze ontwikkeling voor het 8ste stadsdeel? En hoe voorkomen we dat de locatie een kakofonie wordt van individuele kantoorgebouwen aan de snelweg?

Openbare oevers

Door het contrast tussen snelweg en plas uit te buiten en een reeks van kantoortorens op een meerlaagse parkeerplint te plannen, krijgt de unieke zichtlokatie aan de drukke snelweg een geluidluwe zijde aan plas en woonwijk. In tegenstelling tot de wens van de plaseigenaar de oevers te bebouwen met kantoren wordt besloten de oevers van de plas juist openbaar te houden. Hierdoor wordt de plas een uniek en zelfstandig, landschappelijk element in plaats van een privévijver voor de kantoren: een plek voor heel Ypenburg om te ontspannen. Voorzieningen als een café, restaurant, fitnessclub en een aqua driving range worden interessant voor zowel bewoners als kantoorpersoneel en vergroten zo hun toeloop.

Gezamenlijke uitstraling

Door minimale regels op te stellen voor een gezamenlijke parkeerplint, voor vorm, materialisatie en kleur, en door de introductie van een strenge rooilijn krijgen de kantoren behalve hun, door bedrijven felbegeerde individuele uitstraling ook een gezamenlijke betekenis. Hierdoor wordt de stationslokatie een herkenbaar knooppunt aan de A12 en ontleent elk individueel gebouw een extra identiteit aan de gezamenlijke uitstraling.

Hoogtepunt 8ste stadsdeel

Door bovendien de totale ontwikkeling te laten groeien naar 150.000m2, waarmee de dichtheid en betekenis van het knooppunt belangrijk toeneemt, kan de locatie zich op termijn ontwikkelen tot het hoogtepunt in het hart van Den Haags 8ste stadsdeel Ypenburg-Leidschenveen.

Voorzieningenboulevard

In het verdere uitwerkingsproces is, begeleid door Maarten van der Velde, door Mecanoo Architecten en Architecten van Mourik een stedenbouwkundig plan gegroeid dat deze uitgangspunten nog verder heeft versterkt. De gemeenschappelijke parkeerplint is door Mecanoo architecten vertaald in een landschappelijke parkeerheuvel die afdaalt naar de plas en zo het landschapspark tot aan de kantoorgebouwen laat doorlopen. De introductie van een voorzieningenboulevard die rechtstreeks aansluit via een voetgangersbrug op het stationsplein maakt de komst per trein extra aantrekkelijk.

Oprijlaan naar Den Haag

Hiermee is de eerste stap is gezet op weg naar een nieuw grootstedelijk knooppunt aan de A12, de oprijlaan naar Den Haag.

Share