Boerenburg, Noordwijk

frontverbeterpuntenuitstralingkansen-en-ontwikkelingenaansluitingactief-lid-van-Noordwijkinpassing-RiGo

Toekomstvisie

De gemeente Noordwijk heeft verschillende plannen voor de ontwikkeling van Boerenburg. Om dit goed te kunnen doen wil zij eerst een toekomstvisie op Boerenburg-zuid ontwikkelen. Boerenburg is een na-oorlogse uitbreidingswijk tussen Noordwijk-binnen en het bollenlandschap ten noorden van Noordwijk.

Kader voor verdere ontwikkelingen

De gemeente Noordwijk vraagt Maarten van der Velde in 2007 een toekomstvisie op te stellen voor Boerenburg-Zuid en de stedenbouwkundige opgave te definiƫren. De bedoeling is dat hiermee een kader wordt gesteld voor verdere ontwikkelingen in Boerenburg.

In zichzelf gekeerd

Door slecht vindbare routes, een rommelig aandoend park en de Noordwijk-vreemde architectuur sluit Boerenburg niet goed aan op Noordwijk-binnen en is zij nogal in zichzelf gekeerd in plaats van een actief onderdeel van Noordwijk. De langzaam verkeersroute vanuit Noordwijk-Binnen naar het open landschap door Boerenburg heen is slecht vindbaar en niet als zodanig gedefinieerd.

Rommelige randen

Boerenburg heeft als je door je oogharen kijkt in wezen een stevige groenstructuur: prachtige volwassen bomenlanen, een singel en een intern wijkpark. Maar met name het wijkpark komt slecht uit de verf. Diverse ad hoc toegevoegde, gedateerde bebouwing met betegelde pleinen en hekken en achterkanten aan het park maken het park tot een weinig aantrekkelijke restruimte in plaats van het hart van de wijk.

De kern van de opgave is dus Boerenburg qua structuur en uitstraling weer aan te haken op Noordwijk.

Heldere routes

Dit kan door Boerenburg visueel transparanter en fysiek toegankelijker te maken vanaf de Van de Mortelstraat, en door de doorgaande langzaam verkeersroutes helder te definiƫren in de openbare ruimte door vormgeving en begeleiden met bomen.

Rijn-Gouwe lijn

De mogelijke komst van de Rijn-Gouwe / HOV-lijn kan worden aangegrepen voor het reconstrueren en mogelijk autoluw maken van de Van de Mortelstraat. Samen met de herstructering van de verouderde portiekflats en de introductie van een voorzieningenboulevard kan dit de uitstraling van de straatwand verbeteren en meer levendigheid genereren.

Uitgekiend stappenplan

Een uitgekiend stappenplan moet er voor zorgen dat iedere, nu nog onzekere ontwikkeling een stapje is op weg naar een betere aansluiting op het centrum van Noordwijk-Binnen. Iedere stap moet aanleiding zijn voor en inspireren tot een vervolgstap in de goede richting, maar moet ook goed functioneren als deze vervolgstap er niet komt.

Actief lid

Met deze toekomstvisie stelt Noordwijk een stevig kader voor het opstellen van de precieze stedenbouwkundige randvoorwaarden voor actuele ontwikkelingen. Boerenburg kan hierdoor op termijn transformeren tot een toegankelijke, plezierige groene woonwijk met een representatief en levendig front aan de Van de Mortelstraat. Hiermee wordt Boerenburg weer actief lid van Noordwijk!

Share