Kwaliteitsregie Ypenburg

Singels ArchitectengroepPark kop Singels Palmboom & van de BoutWaterwijk MVRDVWaterwijk Claus en KaanWaterwijk studio HerzbergerLandingslaan Palmboom & van de Bouthekwerk hoofdpoldergemaalDe Bras KhandekharDe Bras DP6

Vinex

Projectbureau Ypenburg is de organisatie van samenwerkende gemeenten die de uitvoering van Ypenburg moet realiseren. Ypenburg is met 11.500 woningen een van de grotere Nederlandse Vinex lokaties. De locatie ligt tussen de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Den Haag.

Begeleiding 5000 woningen

Maarten van der Velde heeft namens het Projectbureau Ypenburg tussen 1999 en 2006 van zo’n 5000 woningen en drie voorzieningengebieden de planontwikkeling begeleid. Het betrof alle woningen in de velden ‘Waterwijk’ en ‘De Bras’ en een deel van de woningen in de velden ‘Singels’ en  ‘De Venen’.

Identificatie

Een bewoner uit Ypenburg zegt eerder dat hij of zij in Ypenburg woont, dan in Den Haag. Dit geeft aan dat bewoners zich met hun nieuwe wijk identificeren en trots zijn op hun woonplek. Hoe bereiken we dat bewoners van een dergelijk nieuw stadsdeel zich thuisvoelen en zich kunnen identificeren met hun wijk? Hoe zorgen we dat bezoekers zich goed kunnen oriënteren?

Samenhang en oriëntatie

Door binnen de velden een zo groot mogelijke samenhang na te streven ontstaat een prettige rust en aangenaam woonklimaat. Door bovendien het in het masterplan uit 1994 door Frits Palmboom ingezette contrast tussen de diverse velden optimaal uit te werken blijft oriëntatie binnen de wijk gemakkelijk.

Zichtbare en onzichtbare elementen

De sfeer in een buurt wordt bepaald door architectuur, stedenbouw en landschap. Preciezer door vorm, materialisering en detaillering van de woningen, door de manier van positioneren van de woningen aan de openbare ruimte; door de inrichting en materialisatie van de openbare ruimte en door het al dan niet aanwezige groen en water in openbare ruimte en privétuinen. Deze zichtbare elementen zijn echter slechts een deel van het geheel. Zij zijn afhankelijk van allerlei noodzakelijke, technische randvoorwaarden als kabels en leidingen, civieltechnische eisen en waterhuishouding.

Pro-actieve sfeer

Door in elke contractuele planfase goed na te denken over de kwaliteitsgevolgen voor de latere fasen onstaat een pro-actieve sfeer en begrip bij zowel ontwikkelaars, stedenbouwkundigen en architecten. Kwaliteit is niet afhankelijk van slechts één discipline. Het is het resultaat van de inspanning van alle disciplines als alle neuzen in dezelfde richting staan en belangen worden gedeeld. Kwaliteit is de uitwerking van een concept op alle schaalniveaus en in elke discipline. Alleen dan kan een plan echt overtuigen. Ook ogenschijnlijke details zijn het daarom waard om voor te strijden.

Ypenburgers

Ypenburg is inmiddels voltooid en onderdeel geworden van de gemeente Den Haag. Ypenburg wordt door vele (internationale) vakgenoten bezocht en geprezen. En de bewoners noemen zich Ypenburgers!

Share