Nieuw zicht op Noordwijk

vogelvluchtverkavelingsstudiegebiedsuitwerking en verstelijkingbos en open landschapfietspad 'rondje Noordwijk'nieuwe zicht en EHSfunctiekaartsportbosbuffercompact bouwblokcompact bouwblok dorp in het landschap

Een populaire woonplaats

Noordwijk is een populaire woonplaats. Noordwijkers blijven er graag wonen. Nieuwkomers laten zich verleiden door de zee en het prachtige landschap.  De gemeente Noordwijk wil 2000 nieuwe woningen en voorzieningen bouwen aan de oostzijde van Noordwijk: Nieuw-Oost, een gebied van 220 hectare.

Integrale stedelijke gebiedsontwikkeling

De gemeente vraagt Maarten van der Velde in 2008 een integrale ruimtelijke visie op te stellen voor Nieuw-Oost. In een deel van Nieuw-Oost, Boechorst, wordt al gebouwd maar de gemeente wil nu eerst een samenhangende integrale ruimtelijke visie op het hele gebied voordat verdere ontwikkelingen plaatsvinden.

Analyse en ateliers

Tijdens een diepgaande analyse en aantal ateliers zijn de belangrijkste vragen blootgelegd: wat betekent Nieuw-0ost voor Noordwijk? Hoe verhoudt Noordwijk zich tot de andere badplaatsen aan de kust? Wat zien bezoekers als ze Noordwijk naderen? Wat wordt de relatie tussen Nieuw-Oost en bestaand Noordwijk? Hoe krijgen we samenhang in Nieuw-Oost? Hoe wordt het er prettig wonen?

Noordwijks visitekaartje

De Visie ziet de ontwikkeling van Nieuw-Oost als kans voor Noordwijk om zich te onderscheiden van andere badplaatsen in de omgeving. Nieuw-Oost wordt het visitekaartje van Noordwijk: compact dorps en kleinschalig van karakter en samenhangend ingebed in het unieke Noordwijkse landschap op de rand van een strandwal. Noordwijk krijgt met Nieuw-Oost een duidelijke bebouwingsrand aan een ruime open zone met landschappelijke voorzieningen als buffer en ‘voortuin’ naar de provinciale weg: Noordwijk verstopt zich niet achter geluidsschermen maar laat haar kwaliteiten zien! Hiermee onderscheidt zij zich van naburige badplaatsen.

Duurzame stedenbouw

Nieuw-Oost wordt een duurzame wijk waar het veilig wonen is: geen buitenwijk maar een vanzelfsprekend onderdeel van Noordwijk. Nieuw-Oost heeft bestaand Noordwijk iets te bieden en het sluit hier uitstekend op aan met korte, snelle fiets- en wandelroutes. Woningen liggen aan een bosrand, aan het water, aan het open landschap of aan een straat zonder geparkeerde auto’s. In Nieuw Oost parkeert de auto ‘achterom’ en staan de fietsen aan de voorzijde. Zo wordt langzaam verkeer gestimuleerd en wordt de straat een overzichtelijke speelruimte.

Compacte, gedifferentieerde bouwblokken

Woningen zijn gerangschikt in zogeheten compacte, gedifferentieerde bouwblokken: een aangename afwisseling van hoogte, kaprichting en typologie maar een eenduidige materialisering en kleur. De parkeerplaatsen liggen hier binnen, uit het zicht van de openbare ruimte. Nieuw Oost krijgt zo een prettige samenhang, prachtig ingebed in het groen, hoog en droog op de rand van de strandwal en met een kleinschalig, ingetogen karakter.

Breed draagvlak

De Integrale Ruimtelijke Visie Nieuw-Oost is in zes maanden tijd ontworpen én geschreven. Na de gemeente-brede ateliers en inspraakrondes onder de bevolking is de visie zeer positief ontvangen. Zo is een breed gedragen visie tot stand gekomen, zowel gesteund door alle afdelingen van de gemeente én de bevolking.

Vaststelling en verdere begeleiding

Deze visie is in september 2009 vastgesteld in de gemeenteraad als masterplan voor de verdere uitwerking van Nieuw-Oost. Sindsdien voert Maarten van der Velde op verzoek van de gemeente Noordwijk de supervisie over de verdere ontwikkeling en uitwerking. Want het vaststellen van een breed gedragen visie is slechts het begin van een gebiedsontwikkeling! Tijdens de verdere uitwerking en uitvoering moeten de ambities worden waargemaakt. Dat vergt kwaliteitsregie.

Share