Kwaliteitsregie De Kaden

afstemmingsoverlegplankaarttuinreeksgroen-hof-ArchitectenCiehoekoplossing-Molenaar-&-Van-Windenpolitiecentrum

Stationswijk

Deelplan 19, ‘De Kaden’ is de stationswijk van Ypenburg, één van de laatste nog te realiseren woonwijken. Behalve 750 woningen waarvan een flink deel appartementen, zullen in deelplan 19 ook een basisschool, een opleidingscentrum voor de politie Haaglanden, horeca en enkele voorzieningen worden gerealiseerd.

40% sociaal

Van de woningen zal 40% als sociale woningbouw worden gerealiseerd om het afgesproken gemiddelde percentage van 30,00% voor heel Ypenburg te halen.

Planontwikkeling

De gemeente Den Haag vraagt Maarten van der Velde in 2007 de planontwikkeling van de locatie te begeleiden.  Deze planontwikkeling zat op dat moment al in de VO-fase. Drie woningcorporaties, een ontwikkelaar, de politie Haaglanden en de afdeling OCW van de gemeente zijn bij verschillende delen van het plan betrokken.

Fietsroute

Het hart van deelplan 19 moet een prettige, sociaal veilige fietsroute tussen Singels, Ypenburg en het net geopende station Ypenburg. Bescherming van de woningen tegen het geluid van de A12 door hogere kantoren- en woningbouw is nodig om aan geluidseisen te voldoen.

Ontwerpvragen

Hoe combineren we deze route tot een intern gelegen park, tot het hart van de wijk? Wat betekent dit voor de hieraan gelegen woningen en straten? Hoe doorstaat het plan de watertoets? Hoe verhoudt de schaal van de woningen zich tot die van de geluidwerende kantoren langs de stationsweg? Privétuinen direct aan het water zijn een kwaliteit voor de bewoners maar kunnen rommelig ogen als entree van een buurt.

Afstemmingsoverleg

Om de aansluitingen tussen de verschillende belangen en plandelen te stroomlijnen worden regelmatig afstemmingsoverleggen georganiseerd. Confrontaties, bouwhoogtes, routes, hoekoplossingen en goed ontworpen scheidingen privé-openbaar zijn hier onderwerp van gesprek. Ook kunnen zo de knelpunten in de openbare ruimte worden opgelost: parkeernormen, draaicirkels, voetgangersbruggen en kademuren.

Gezamenlijk belang

Een intensieve begeleiding en een open communicatie tussen de diverse partijen helpen om het gezamenlijke belang te ontdekken. Dat komt de kwaliteit ten goede en het houdt de vaart er in.

Share