Rederijkersplein, Noordwijk

frontje-1schakeldefinitie groenbasis-voor-toekomstscharnierrandvoorwaarden

Na-oorlogse uitbreidingswijk

De gemeente Noordwijk wil ontwikkeling toestaan op het Rederijkersplein in de vorm van een voorzieningen en (zorg)woningen. Het Rederijkersplein ligt in de wijk Boerenburg, een na-oorlogse uitbreidingswijk tussen Noordwijk-binnen en het bollenlandschap ten noorden van Noordwijk.

Visie en stedenbouwkundige randvoorwaarden

De gemeente Noordwijk vraagt Maarten van der Velde in 2007 een visie en de stedenbouwkundige randvoorwaarden op te stellen voor de ontwikkeling van deze locatie. De gemeente geeft hiermee duidelijkheid over haar wensen. En de plannen van de ontwikkelaar kunnen hieraan worden getoetst.

Scharnierpunt in de wijk

Het Rederijkersplein is eigenlijk geen plein maar een hertenkampje waar je omheen kunt lopen. Het plein vormt een bijzondere plek in Boerenburg door de samenkomst van routes, de hoekverdraaiing van wegen en de ligging op de grens van laagbouw- en portiekflats. De locatie vormt als het ware het scharnierpunt of een schakel in de wijk, dé logische plek voor ontmoetingen.

In zichzelf gekeerd

Boerenburg op zijn beurt vormt de schakel tussen Noordwijk-Binnen en het landschap. De langzaam verkeersroute vanuit Noordwijk-Binnen naar het open landschap door Boerenburg heen is echter slecht vindbaar door de in zichzelf gekeerde stedenbouwkundige structuur.

Wijkpark

Boerenburg heeft prachtige volwassen bomenlanen, een singel en een intern wijkpark. Met name het wijkpark komt slecht uit de verf. Diverse ad hoc toegevoegde, gedateerde bebouwing met betegelde pleinen en hekken en achterkanten aan het park maken het park tot een weinig aantrekkelijke restruimte in plaats van het hart van de wijk.

Actief lid?

Door slecht vindbare routes, rommelige groenstructuur en de Noordwijk-vreemde architectuur sluit Boerenburg niet goed aan op Noordwijk-binnen en is zij nogal in zichzelf gekeerd in plaats van een actief onderdeel van Noordwijk. Met name Boerenburg-Zuid zal de komente decennia herstructurering of verbetering van de portiekflats plaatsvinden.

Stappenplan

Met een uitgekiend stappenplan kan Boerenburg op termijn weer beter aansluiten op Noordwijk-Binnen, kunnen routes worden gestroomlijnd en kan de groenstructuur worden versterkt door de randen helder te definiëren.

Katalysator

Een ruimtelijke en programmatisch uitstekende ontwikkeling van het Rederijkersplein kan een katalysator zijn voor ander toekomstige ontwikkelingen en verbeteringen van Boerenburg. De potentiële kwaliteiten van het Rederijkersplein moeten daarom ten volle worden benut.

Ontmoetingspunt van de buurt

Een verblijfsplein wat de bestaande voorzieningen combineert met het nieuw bouwen van voorzieningen en woningen kan het Rederijkersplein opwaarderen tot echt plein en het ontmoetingspunt van de buurt. Ook een leegstaande telefooncentrale terzijde van de locatie biedt aanvullende kansen voor de omvorming tot bijvoorbeeld een poppodium.

Sleutelproject

De ontwikkeling van het Rederijkersplein is een sleutelproject voor de verdere herstructurering van Boerenburg waarmee Boerenburg weer een actief lid wordt van Noordwijk!

Share